iQ-PACS

اطلاعات محصولویژگی هادانلود بروشور

PACS بعنوان سامانه مدیریت آرشیو و تبادل تصاویر پزشکی با محوریت استقرار در بخش تصویربرداری ضمن ارتباط دوسویه با سامانه های RIS و HIS ، ذخیره سازی و توزیع تصاویر را در سراسر بیمارستان و خارج از بیمارستان عهده دار است. با استفاد از سامانه PACS عملیاتی مانند: مدیریت دریافت و ذخیره سازی تصاویر از دستگاهها، توزیع تصاویر در کل مرکز درمانی و فراهم آوری قابلیت دسترسی به تصاویر در سایر بخشهای بیمارستانی، فراهم آوری امکانات تشخیصی مشاهده تصاویر برای پزشکان رادیولوژیست، تله رادیولوژی، گزارش نویسی و ... فراهم خواهد شد.
ماژول iQ-WEB بعنوان سامانه پکس فراگیر، کاربرپسند و با قیمت رقابتی بمنظور ذخیره سازی، توزیع و مشاهده تصاویر و گزارشات پزشکی معرفی می شود.

از مهمترین ویژگیهای سامانه پکس iQ می توان به موارد زیر اشاره داشت:

1- سامانه پکس فراگیر بیمارستانی بمنظور دریافت، آرشیو، مشاهده، Q/R، فوروارد، پرینت، Import و Export تصاویر و هرگونه DICOM Objects
2- قابلیت استفاده بصورت VNA جهت آرشیو و مشاهده مستقل از نوع مطالعات و فرمت ایجاد شده تصاویر و متعلقات آن
3- استفاده بصورت Web Server در بستر امن و با امکان استفاده تعداد کاربر نامحدود و برای تعداد نامحدود مطالعه
4- مشاهده¬گر تشخیصی بدون محدودیت در تعداد کاربر و امکان استفاده بصورت Web Based
5- قابلیت افزودن ماژول Zero Client iQ-4View جهت استفاده بویژه تله رادیولوژی با امکان درج گزارش ساختار یافته
6- قابلیت بازسازی 3D در محیط وب با استفاده از ماژول iQ-3DVIEW
7- قابلیت مشاهده تصاویر روی گوشی های تلفن همراه با استفاده از ماژول iQ-WEB2GO
8- قابلیت ایجاد واسط مشاهده با هرسامانه HIS/RIS/MIS با استفاده از ماژول iQ-WEBX WADO